De bouwsector staat voor een belangrijke verschuiving. Steeds meer bedrijven zien de voordelen van een duurzamere, milieuvriendelijkere aanpak en beginnen de principes van ‘circulair bouwen , duurzaam aanbesteden‘ toe te passen. Deze nieuwe benadering van bouwen en aanbesteden is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor de economie en de samenleving als geheel.

Wat is Circulair Bouwen?

Circulair bouwen is een bouwprincipe dat zich richt op het minimaliseren van het gebruik van nieuwe materialen en het maximaliseren van het hergebruik van bestaande materialen. In plaats van de traditionele ‘bouwen, gebruiken, storten’ aanpak, streeft circulair bouwen naar een continu hergebruik van materialen en middelen, waardoor afval en verspilling worden verminderd.

Dit wordt bereikt door het ontwerpen van gebouwen en constructies op zo’n manier dat ze gemakkelijk kunnen worden aangepast of gedemonteerd, zodat de componenten kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Het doel is om een gesloten kringloop te creĆ«ren waarin zo min mogelijk nieuwe materialen nodig zijn.

De principes van circulair bouwen

Bij circulair bouwen gaat het om meer dan alleen recyclen. Het gaat om het herdenken van de hele levenscyclus van een gebouw, van ontwerp tot sloop. Het gaat erom gebouwen zo te ontwerpen dat ze flexibel en aanpasbaar zijn, zodat ze kunnen veranderen en evolueren naarmate de behoeften veranderen. Het gaat er ook om materialen te kiezen die duurzaam zijn geproduceerd en die aan het einde van hun levensduur kunnen worden hergebruikt of gerecycled.

De rol van Duurzaam Aanbesteden

Duurzaam aanbesteden speelt een cruciale rol in de transitie naar circulair bouwen. Het gaat om het maken van inkoopbeslissingen die niet alleen rekening houden met de prijs, maar ook met de milieu-impact en sociale waarde van producten en diensten. Dit betekent bijvoorbeeld het kiezen van leveranciers die duurzame productiemethoden gebruiken, of het inkopen van materialen die zijn gemaakt van gerecycled of hernieuwbaar materiaal.

Het doel van duurzaam aanbesteden is om de vraag naar duurzamere producten en diensten te stimuleren en zo bij te dragen aan de overgang naar een circulaire economie.

De impact op de toekomst van bouwprojecten

De overstap naar circulair bouwen en duurzaam aanbesteden heeft grote gevolgen voor de toekomst van bouwprojecten. Het betekent dat we op een heel andere manier naar bouwen moeten gaan kijken, waarbij we niet alleen rekening houden met de kosten op korte termijn, maar ook met de impact op lange termijn. Dit zal onvermijdelijk leiden tot innovatie en verandering in de sector.

Het zal ook leiden tot meer duurzaamheid, met minder afval, minder gebruik van nieuwe materialen en minder uitstoot van broeikasgassen. Dit is goed nieuws voor zowel de planeet als voor bedrijven die willen bijdragen aan een duurzamere toekomst.

You might also enjoy: